Ga naar de homepage Normale lettergrootte instellen Grote letters instellen prikkelarme website Deze pagina afdrukken

Artikelen

Mary O’Hagan: ‘Sluit alle psychiatrische ziekenhuizen in Nederland’ - 29 juni 2010

Als hoogste ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid in Nieuw Zeeland was ervaringsdeskundige Mary O’Hagan verantwoordelijk voor een grootscheepse invoering van herstelgerichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg.

"Nederland heeft veel psychiatriebedden, vooral dat houdt de overgang naar herstelgerichte zorg tegen. En ik heb sterk de indruk dat jullie zorg te paternalistisch is en dat mensen zich te comfortabel voelen bij de voordelen van de verzorgingsstaat. Ik ben geen voorstander van het Amerikaanse systeem, maar patiënten moeten er wel toe worden aangemoedigd een weg te zoeken uit de psychiatrische zorg. ' Lees het artikel uit de PSY

Logo Riwis Zorg & Welzijn