Ga naar de homepage Normale lettergrootte instellen Grote letters instellen prikkelarme website Deze pagina afdrukken

BGE-opleiding

BGE staat voor Begeleider Geestelijke Gezondheidszorg met Ervaringsdeskundigheid. Er is een speciale BGE-opleiding in Apeldoorn.
Het gaat om een verkorte opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg
(niveau 3-4), voorheen SPW.
In plaats van de gebruikelijke vier jaar kan het diploma in twee jaar behaald worden. De opleiding is ontwikkeld door  Riwis Zorg en Welzijn en
het ROC Aventus in Apeldoorn.
De ervaring van de student als cliënt in de GGz is uitgangspunt van de opleiding. Deze wordt ontwikkeld tot ervaringsdeskundigheid.

Met een diploma kunnen studenten o.a. aan het werk als: woonbegeleider, begeleider bij een rehabilitatiecentrum, maatjesproject of cliënteninformatiecentrum of als groepsbegeleider op een afdeling.

De opleiding ging in het schooljaar 2008/2009 voor de tweede keer van start. 
Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met:

ROC Aventus
Rob Wijnands
Sector Gezondheidszorg,
Dienstverlening & Welzijn
Tel. 088 – 2836200
r.wijnands@aventus.nl

RIWIS
Albert Pieters
Steunpunt Begeleid Leren 
Bereikbaar op dinsdag
Tel. 06 41573199
Begeleidleren@riwis.nl


Folder BGE-opleiding (versie 2008)

Logo Riwis Zorg & Welzijn